กิจกรรม CSR “อิ่มอุ่นนี้ ปันน้ำใจ เพื่อน้อง”

23 กรกฎาคม 2562 บริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR “ อิ่มอุ่นนี้ ปันน้ำใจ เพื่อน้อง” 

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัด กาญจนบุรี พร้อมทั้งได้มอบเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท เครื่องใช้ต่างๆ
และได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัด กาญจนบุรี