โปรโมชั่น Friends Get Friends ยิ่งชวนยิ่งได้ง่ายๆ รับค่าแนะนำ

โครงการเทียรา ศรีนครินทร์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
บ้านเดี่ยวใหญ่
30,000 บาท
บ้านเดี่ยวเล็ก
20,000 บาท
บ้านแฝด
15,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ควิว 5.1 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
10,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ค 6 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
10,000 บาท
โครงการพราว2 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
3,000 บาท
3,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญ Friends Get Friends 2024

1. ลูกค้าที่แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ต้องทำการจองซื้อบ้านและทาวน์โฮม ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น
2. ระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน จากวันจองซื้อ หรือไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 67
3. ลูกค้าผู้จองซื้อต้องให้ความร่วมมือกับทางโครงการในการยื่นเอกสารกับธนาคาร 3 ธนาคาร พร้อมเอกสารยื่นสินเชื่อไม่เกิน 7 วัน
4. รายการของโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอน หรือ รับเป็นเงินสดเท่านั้น
5. เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ, ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด เท่านั้น
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**(เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ / ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ เท่านั้น)