โปรโมชั่น Friends Get Friends ชวนเพื่อนมาจองบ้าน ง่ายๆ รับค่าแนะนำ

โครงการเทียรา ศรีนครินทร์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
บ้านเดี่ยวใหญ่
30,000 บาท
20,000 บาท
บ้านเดี่ยวเล็ก
20,000 บาท
15,000 บาท
บ้านแฝด
15,000 บาท
10,000 บาท
โครงการเทียรา วงแหวนฯ – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
บ้านเดี่ยว
15,000 บาท
10,000 บาท
บ้านแฝด
10,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ควิว 5.1 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
10,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พลัส วงแหวนฯ-เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
7,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ค 6 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
7,000 บาท
5,000 บาท
โครงการเพชรลดา แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
5,000 บาท
5,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญ " Friends Get Friends 2022"

1. ลูกค้าที่แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ต้องทำการจองซื้อบ้านและทาวน์โฮม ภายในวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65
2. ระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน จากวันจองซื้อ หรือไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 65
3. ลูกค้าผู้จองซื้อต้องให้ความร่วมมือกับทางโครงการในการยื่นเอกสารกับธนาคาร 3 ธนาคาร พร้อมเอกสารยื่นสินเชื่อไม่เกิน 7 วัน
4. รายการของโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอน หรือ รับเป็นเงินสดเท่านั้น
5. เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ, ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด เท่านั้น
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**(เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ / ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ เท่านั้น)