ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโครงการ

เพชรลดา 3 

แพรกษา – เทพารักษ์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในการนัดเยี่ยมชมโครงการ