โปรโมชั่น Friends Get Friends ชวนเพื่อนมาจองบ้าน ง่ายๆ รับค่าแนะนำ

โครงการเทียรา ศรีนครินทร์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
บ้านเดี่ยวใหญ่
20,000 บาท
15,000 บาท
บ้านเดี่ยวเล็ก
15,000 บาท
10,000 บาท
บ้านแฝด
10,000 บาท
5,000 บาท
โครงการเทียรา วงแหวนฯ – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
บ้านเดี่ยว
15,000 บาท
10,000 บาท
บ้านแฝด
10,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ควิว 5.1 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
10,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พลัส วงแหวนฯ-เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
7,000 บาท
5,000 บาท
โครงการธัญดา พาร์ค 6 แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
7,000 บาท
5,000 บาท
โครงการเพชรลดา แพรกษา – เทพารักษ์
ผู้แนะนำรับ
ผู้ซื้อรับ
ทาวน์โฮม
5,000 บาท
3,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญพิเศษ " Friends Get Friends Flash Deal 2021"

1. ลูกค้าที่แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ต้องทำการจองซื้อบ้านและทาวน์โฮม ภายในวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64
2. ลูกค้าผู้จองซื้อต้องให้ความร่วมมือกับทางโครงการในการยื่นเอกสารกับธนาคาร 3 ธนาคาร พร้อมเอกสารยื่นสินเชื่อไม่เกิน 7 วัน
3. ลูกค้าที่จองซื้อบ้านและทาวน์โฮม ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันจองซื้อ
4. ระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันจากวันจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 30 พ.ย. 64
5. รายการของโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอน หรือ รับเป็นเงินสดเท่านั้น
6. เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ, ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**(เฉพาะลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโครงการ / ลูกบ้านและพนักงานบริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ เท่านั้น)