15 ปี TMT LAND ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

กิจกรรม CSR ” 15 ปี TMTLAND ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”

ได้มอบเงินทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และโครงการอาหารกลางวัน ณ.โรงเรียนวังดอกไม้ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
พร้อมสร้างอ่างล้างหน้า ร่วมกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นใหม่ รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท TMTLAND เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับความสุขและเกิดการพัฒนาทักษะซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป