เปิดเคล็ดลับ 7 ข้อ เมื่อรู้แล้วกู้ซื้อบ้านผ่านชัวร์

เปิดเคล็ดลับ 7 ข้อ เมื่อรู้แล้วกู้ซื้อบ้านผ่านชัวร์

🔹 1. ประเมินสถานะทางการเงิน
การยื่นกู้บ้านหลักสำคัญคือการมีรายได้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีความพร้อมในการผ่อนชำระในทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลาสัญญากู้บ้านกับธนาคาร ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเงินในแต่ละเดือนที่คุณสามารถผ่อนชำระค่าบ้านได้ ไม่ควรเกิน 40% ของรายรับในแต่ละเดือน

🔹 2. เก็บเงินเพื่อความชัวร์
ก่อนการกู้ซื้อบ้านควรมีการวางแผนเก็บเงินอย่างน้อย 10% ของราคาบ้าน สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสัญญาและการโอนที่คุณอาจต้องชำระเอง

🔹 3. รายการเดินบัญชีต้องสวย
สำหรับรายรับที่ต้องแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นกู้บ้าน ควรมีการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ทำงานประจำ จะมีเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ที่ทำงานอิสระ ก็สามารถทำรายการเดินบัญชีให้สวยได้ด้วยเช่นกัน

🔹 4. สร้างเครดิตการเงินให้ดี
นากจากการมีรายได้แล้ว การสร้างเครดิตที่ดีเกี่ยวกับการเงินเป็นประเด็นสำคัญที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติการกู้บ้าน ยกตัวอย่าง เช่น การผ่อนชำระสินค้า การใช้บัตรเครดิต การกู้ซื้อของต่างๆ

🔹 5. เลี่ยงการค้างชำระ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้จ่ายการเงินผ่านทางเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด ก่อนยื่นกู้ควรเลี่ยงการค้างชำระ หากมีการใช้จ่ายๆ ใด ควรชำระเต็มจำนวนตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ควรสร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดีย้อนหลังกลับไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

🔹 6. เคลียร์หนี้ให้เหลือน้อยที่สุด
ก่อนการยื่นกู้ควรมีการวางแผน และเคลียร์หนี้ที่เคยชำระอยู่ให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากธนาคารจะพิจารณาทั้งรายรับ และภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันประกอบกัน เพื่อดูความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือน และวงเงินกู้บ้านที่จะได้รับ

🔹 7. งดผ่อนสินค้าก่อนกู้
เมื่อมีแผนที่จะกู้ซื้อบ้านควรงดการผ่อนสินค้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย หรือผ่อนชำระแบบ 0% รวมถึงกรณีทำการซื้อสินค้าให้คนอื่น หรือคนในครอบครัวผ่อนชำระแทน โดยอ้างว่าผู้อื่นเป็นคนชำระ ก็ไม่ควรทำ เพราะธนาคารจะพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายที่กระทำภายใต้ชื่อและเครดิตของคุณทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อวงเงินขอยื่นกู้บ้าน