เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ T.M.T.LAND

บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด (T.M.T.LAND) ทะเบียนเลขที่ 0115551006149 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์

โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมระบบสาธารณูปโภคเป็นหลัก อัพเดดที่ ซึ่งปัจจุบัน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนล่าสุดเป็นเงิน 600,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน)