เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีปี 2566 ลองดู ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่และมีรายการลดหย่อนอะไรได้บ้าง

เตรียมตัวก่อนยื่นภาษีปี 2566 ลองดู ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่และมีรายการลดหย่อนอะไรได้บ้าง เราสรุปรวมรายการลดหย่อนภาษีปีนี้มาให้แล้วครับ